Naar hoofdinhoud

Omnidex

Disclaimer

Alle genoemde voorwaarden in deze disclaimer betreffen het gebruik van- en de toegang tot deze website (omnidex.nl), met alle daar bijbehorende en hieraan gelieerde gegevens.
 
Deze disclaimer is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Omnidex benoemt de volgende termen:

De bezoeker van deze website, hierna te noemen 'gebruiker', als natuurlijk persoon alsmede virtuele bezoekers (bots/crawlers), daarom ook van toepassing op in cache geplaatste gegevens.
De website in kwestie (Omnidex), hierna te noemen 'website'.
Op alle geboden gegevens op deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Het gebruik van de website houdt aanvaarding van de hierna genoemde voorwaarden door de gebruiker in.

De informatie op deze internetsite wordt aangeboden zonder enige garantie of aansprakelijkheid aangaande de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud van deze website. Omnidex is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, indirecte of gevolgschade, of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van deze website.

In geen geval is Omnidex aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het onbruikbaar worden, gegevensverlies of winstderving rechtstreeks of middellijk voortkomend uit het gebruik of de prestatie van software, documenten, de levering of niet levering van diensten, of de informatie die op deze website beschikbaar is.

Alle informatie op deze site is eigendom van Omnidex. Personen die tot deze informatie toegang hebben, kunnen hier op geen enkele wijze enige rechten aan ontlenen.

De verzender van enige communicatie aan deze internetsite, of anderszins aan de eigenaars van deze site is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die de communicatie bevat, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.

Omnidex behoudt zich het recht voor deze disclaimer te herzien.